Lezmajestate

28 Jan 2011

Moda arestărilor preventive ca demonstrație de forță a devenit o practică obișnuită a dictaturii BĂSEscu.

Oricine se băse se poate
Să fie-ndată arestat,
Fiind ca motiv invocat
Delictul de lezmajestate!

(optional)