Stenograme

4 Nov 2010

În stenogramele ALRO apare Comandantul care este subânțeles și Trump, cam Cocoș, deci Trumpița, consoarta despre care gurile rele șușotesc că are un trecut “glorios” la Intercontinental.

Trumpița chiar de-i demascată,
Nu-i nimic ministerial,
Că-i pseudonimul de “fată”
De la Intercontinental!

(optional)