Insistenţa cu care este promovată ideea unei “urmaşe” pentru T.B. la Cotroceni, tulbură viaţa politică!

Parlamentu-i preocupat
Dac-o “ea” vine după dânsul.
Știut și veşnic e răspunsul,
Doar că-i dorit anticipat!

(optional)